Referencie

bytový komplex Zlaté krídlo ... Bratislava - Rača

Seniorpark ... Rohovce

Dom seniorov ... Pezinok

Administratívna budova  Átrium ... Bratislava

Polyfunkčný bytový dom Emporia City Residence Zvolen 

Polyfunkčný bytový dom Rezidencia HRON ... Zvolen

LEONI Slovakia ... Trenčín

Galéria ... Lučenec

Vintage-bistro ... Lučenec

Administratíva Transbeton ... Jelka

Polyfunkčný dom  ... Jelka

Inkubátorový dom ... Štvrtok na ostrove

Interiérové dvere šité na mieru