vsadený nadsvetlík

vsadeny nadsvetlik
skica vsadeného nadsvetlíka